PŘIHLÁŠKY NA MS ICF V LEIPĚ A INFORMACE O PLATBÁCH STARTOVNÉHO

Přihlášky na MS ICF v německé Leipě se otevírají!

Otevíráme přihlášky na mistrovství světa Mezinárodní canicrossové federace, které proběhne ve dnech 27. - 29.10.2023 v německé Leipě. Níže se dočtete jak se přihlásit a jak poslat platbu za startovné. Tak pojďme do toho!


Přihláška:


https://forms.gle/Dg6jqFe2cmBr7YiP6

Česká republika má přiděleno 102 startovacích míst (tzn. 102 startů, nikoliv osob)

Závodník se může přihlásit pouze do kategorie odpovídající jeho věku.

Pro stanovení odpovídající kategorie je rozhodující rok narození, nikoliv datum narození.

Závodník se může přihlásit maximálně do 2 různých disciplín.

Pes může závodit maximálně v 1 hlavní a 1 doplňkové disciplíně (štafety, dětské kategorie). Upozorňujeme, že pes musí mít v době MS ICF minimálně 18 měsíců, a to pro všechny disciplíny!

Přihláška musí být správně a pravdivě vyplněna a odeslána do 15. 7. 2023 (půlnoc). Opožděné přihlášky nebudou brány v úvahu a neuhrazené přihlášky budou ze seznamu přihlášených zrušeny.


Vypsané kategorie:

- canicross žáci dívky/chlapci7-10 letCCSG7-10CCSB7-10

- canicross dorost dívky/chlapci 11-14 let CCYG 11-14CCYB 11-14

- canicross junioři ženy/muži 15-18 letCCJW 15-18CCJM 15-18

- canicross ženy/muži 19-39 letCCW 19-39CCM 19-39

- canicross veteránky1/veteráni1 40-49 letCCMW1 40-49CCMM1 40-49

- canicross veteránky2/veteráni2 50-59 letCCMW2 50-59CCMM2 50-59

- canicross veteránky3/veteráni360+ letCMW3 60+CCMM3 60+

- bikejöring junioři ženy/muži 15-18 letBKJJW 15-18BKJJM 15-18

- bikejöring ženy/muži 19-39 letBKJW 19-39BKJM 19-39

- bikejöring veteránky1/veteráni1 40-49 letBKJMW1 40-49BKJMM1 40-49

- bikejöring veteránky2/veteráni2 50-59 letBKJMW2 50-59BKJMM2 50-59

- bikejöring veteránky3/veteráni3 60+ letBKJMW3 60+BKJMM3 60+

- scooter junioři ženy/muži 15-18 letSCJW 15-18SCM 15-18

- scooter ženy/muži 19-39 letSCW 19-39SCM

- scooter veteránky1/veteráni1 40-49SCMW1 40-49SCMM1 40-49

- scooter veteránky2/veteráni2 50+SCMW2 50+SCMM2 50+


Startovné:

hlavní kategorie - 1.960,- + 300,- =2,260,- vlastní startovné příplatek za organizační náklady českého zastoupení ICF

dětské kategorie (7-15 let) - 1.470,- +0 =1.470,-

druhá disciplína - 1.470, + 0 = 1.470,-

štafety - 20 € -mimo 1. štafeta mužů a 1. štafety žen

stake-out poplatek - 10 € - splatný na místě

Startovné (včetně příplatku) musí být připsáno na účet TJ Sokol Maxičky - 257458527/0300 – Variabilní symbol: 2023, do poznámky uveďte jméno závodníka a přihlášenou kategorii, a zda jde o druhý start

Platby provádějte za každého závodníka jednotlivě (tzn. nikoliv platbu za celou rodinu, či za více přátel) nejpozději 15. 7. 2023

Po tomto datu nebude možné přihlášeným vracet startovné.

Neúčast na nominačním závodě není důvodem pro vracení startovného, ať důvodem pro neúčast bude jakákoliv okolnost.

Startovné bude vráceno pouze těm, kteří se závodu zúčastnili, ale nebyli nominováni z důvodu převisu startovních míst.


Nominační závod

Jediným nominačním závodem je stanoven závod Lesná 2023 konaný ve dnech 2 – 3. 9. 2023.

Nominační pravidla:

https://www.canicross.cz/frontend/web/nominacni-kriteria-na-mistrovstvi-sveta-icf-v-nemecke-leipe/a10242


Tratě MS ICF Leipa

Tratě v Leipě jsou rovinaté s množstvím pravoúhlých zatáček.

Převážná část tratí je vedena v lesním porostu s měkkým podkladem.

Vzdálenosti odpovídají pravidlům ICF – hlavní trať je dlouhá cca 5,3 km

CC žáci 1,2 – 2 km

CC dorost 2 – 3 km

Další podrobnosti přineseme později nebo je možné je v blízké budoucnosti najít na: https://vdsv.de/


Očkování psů

Každý pes musí být očkovaný proti vzteklině, parvoviróze a psincovému kašli ve variantách proti viru parainfluenze (CPIV) a bakterii Bordetella bronchiseptica (Bp)

Očkování nesmí být mladší 21 dní

prosím všechny závodníky, pečlivě si zkontrolujte očkovací plán svých čtyřnožců!!!!


Reprezentační oblečení

Všichni reprezentanti jsou na Mistrovství světa povinni vystupovat v reprezentačním stejnokroji. Nemáme na mysli samotné závodění, ale účast na zahajovacím ceremoniálu, pohyb po závodišti, výstup v mediích či vyhlášení.

Předepsané nástupové oblečení:

Sportovní vesta Canicross (can15) + XCS kalhoty Canicross

výrobce ATEX

Team leadr na místě – Kamila Šrolerová, email: srokam@centrum.cz , tel. 603 570 790

Dotazy a administrativa před samotnou akcí – Kamila Šrolerová nebo Petr Smrčka: svist69@seznam.cz
© 2024 Canicross.cz by WebLogico s.r.o.