NOMINAČNÍ KRITÉRIA NA MISTROSTVÍ SVĚTA V PLÉDRAN 2022 + SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH

Otevíráme přihlášky na MS ICF v Plédran na jaře 2022

O víkendu proběhlo jednání valného shromáždění Mezinárodní canicrossové federace ICF. Obeznámeni přesnějšími informacemi a potvrzením toho, že daná akce opravdu proběhne ve dnech 28.4. - 1.5.2022 otevíráme přihlášky na MS a zveřejňujeme nominační kritéria.


Nominační kritéria – Mistrovství světa ICF 2022, Plédran, Francie - 28. 4. – 1.5.2022

https://www.pledran2022.com/event/icf-world-championship-2022/

1) PŘIHLÁŠENÍ

Ti, kteří mají zájem se MS zúčastnit, se mohou již nyní hlásit na emailovou adresu ivana.velkoborska@email.cz, a to do 31. 10. 2021 (neděle). Ivana Velkoborská bude team leadr pro českou reprezentaci.

Do přihlašovacího emailu napsat následující údaje:

Jméno a příjmení závodníka
datum narození závodníka
požadovanou disciplínu a kategorii
kontakt – mobil, email
jméno psa
datum narození psa (
upozorňujeme, že bike a scooter od 18 měsíců, canicross nakonec zatím zůstává od 12 měsíců)
číslo čipu psa
rasa psa

Je vyjednáno 75 mít pro Českou republiku.

Po tomto datu, nebude již na žádnou přihlášku brán ohled, kapacita MS není NEOMEZENÁ! Vzhledem k tomu, že se lze odhlásit do 28.2.2022 (pondělí půlnoc) s vrácením startovného, nic nebrání tomu se přihlásit včas.

Seznam přihlášených bude zveřejněn na webových stránkách www.canicross.cz

Vzhledem k tomu, že MS ICF bylo přesunuto na jarní termín tedy přelom dubna/května je nutné v rámci administrativně procesních kroků odevzdávat závazné přihlášky v březnu 2022. Během ledna/února není možné uspořádat žádný off-snow závod, tudíž nominačním závodem je listopadový závod v Bělči.

2) ODHLÁŠENÍ

Odhlásit se lze kdykoliv a to na email: ivana.velkoborska@email.cz nejpozději však do 28.2.2022 (pondělí půlnoc) s vrácením startovného!

Berte prosím v úvahu fakt, že i my jsme vázání procesními kroky a platbami vůči ICF, které musíme dodržovat. Dále je nutné mít před nominačním závodem řádný seznam závodníků, mající zájem o účast na MS v Plédran, a není možné, teprve na místě zjišťovat, kdo přijel, kdo se rozhodl nezúčastnit.

3) PLATBA STARTOVNÉHO

Na účet T.J.Sokol Maxičky č. 257458527/0300 bude nutné do 31.1.2022 (pondělí) uhradit i startovné . Informace ohledně výše startovného a platebních podmínek Vám budou zaslány po nominačním závodě v Bělči a zveřejnění složení české reprezentace. Nemáme k platbám ze strany organizátora zatím dostatečné informace.

3) MEDAILISTÉ Z MČR V CANICROSSU

Divoká karta bude udělena mistrům republiky v canicrossu 2021 (tedy zlatým medailistům v kategoriích odpovídajícím kategoriím ICF). Divoká karta zajišťuje automatickou účast (nutno pouze v termínu přihlásit).

Jedná se jmenovitě:

Zoubková Barbora (canicross 18-39 let)
Jaša Tomáš (canicross muži 19-39 let)
Kubelková Eva (canicross ženy 40 – 49 let)
Dušan Erbs (canicross muži 40 – 49 let)
Sebastian Bohun (canicross junior 15 – 18 let)
Matěj Suchý (canicross starší žáci 11 – 14 let)
Sofie Erbsová (canicross mladší žáci 7-10 let)

Pro tyto divoké karty platí naprosto stejné podmínky poslání přihlášky v termínu výše uvedeném (31.10.2021). Pokud nebude přihláška do daného termínu odeslána, divoká karta propadá.

Kritéria pro ostatní zájemce: Jako v předchozích letech ICF nestanovuje počty závodníků do jednotlivých kategorií. Převažujícím faktorem nominačního kritéria bude výkonnost týmu předpokládající kvalitní výsledek.

Číslo přidělených míst 75 je počítáno na osoby, nikoliv na starty. Závodník má možnost startovat maximálně ve dvou disciplínách. Na nominačním závodu musí absolvovat obě disciplíny, ve kterých má zájem startovat na MS ICF v Plédrán. Upozorňujeme pouze na skutečnost, že délka tratě činí 6,7 km a je vcelku náročná – technická, střídá se mnoho typů terénů (les, nerovné louky, tzv. hupy, zatáčky atd). Předpokládá se, že tato vzdálenost se pojede po oba dva dny. Proto žádáme zájemce, aby opravdu zvážili své schopnosti a brali vše v úvahu při volbě počtu startů.

4) NOMINAČNÍ ZÁVOD

Běleč n. Orlicí – MČR FITMIN HRADECKÝ SPRINT- 20 – 21.11.2021

Zájemci o účast na MS ICF v Plédran (vyjma výše uvedených udělených divokých karet) se budou muset zúčastnit nominačního závodu. Po tomto závodě budou vybráni závodníci. Závod je povinný pro všechny (vyjma divokých karet) i v případě, že bude nahlášen menší počet účastníků než přidělený počet.

POZOR – Zájemci o účast na MS ICF musí být řádnými členy musherského klubu, registrovaného u České asociace sleddog sportů (ČASS) – tato podmínka musí být splněna již na nominačním závodě, a bude kontrolována.

Propozice závodu info zde: https://www.mushing.cz/akce/mcr-fitmin-hradecky-sprint/1168

nebohttp://metuje.mushing.cz/mc/informace/novinky.html

Vybráni budou vždy dva nejrychlejší ve své kategorii vypsané ICF na MS (SC, BKJ, CC) + 7 výše uvedených divokých karet. V případě canicrossu - pokud se budou závodu účastnit divoké karty a budou v rámci závodu nejrychlejšími závodníky, postupují své místo dalšímu v dané kategorii.

Vypsané kategorie ICF

Canicross

Mladší žákyně/žáci 7-10 let
Dorostenkyně/dorostenci 11-14 let
juniorky/junioři 15 – 18 let
Muži/ženy 19-39 let
veteránky/veteráni 40 – 49 let
veteránky II/veteráni II – 50 – 59 let
veteránky III/veteráni III- 60+ let

Bikejöring

Juniorky/junioři
muži/ženy 19 – 39 let
veteránky/veteráni 40 – 49 let
veteránky II/veteráni II – 50 – 59 let
veteránky III/veteráni III- 60+ let

Scooter

Juniorky/junioři
muži/ženy 19-39 let
veteránky/veteráni 40 +

Daný počet bude doplněn závodníky, co dosáhli nejkvalitnějšího výsledku. Ti budou vybráni napříč kategoriemi. Pokud daná kategorie nebude obsazená dle výsledků v Bělči (např. nebude obsazená kategorie muži canicross 60+) budou tato místa (či místo) uvolněna pro další místa, a to napříč kategoriemi či disciplínami.

5) REPREZENTAČNÍ OBLEČENÍ

Všichni reprezentanti jsou na Mistrovství světa povinni vystupovat v reprezentačním stejnokroji. Nemáme na mysli samotné závodění, ale účast na zahajovacím ceremoniálu, pohyb po závodišti, výstup v mediích či vyhlášení. Po sestavení reprezentace vám bude nabídnuta nabídka s variantami oblečení v repre designu s možností umístit logo svého partnera.

Team leadr na místě – Ivana Velkoborská, email: Ivana.velkoborska@email.cz
Dotazy, a samotná administrativa před samotnou akcí – Kamila Šrolerová (srokam@centrum.cz), Ivana Velkoborská - Ivana.velkoborska@email.cz

Prosíme, aby veškeré dotazy byly směřovány na emailové adresy, a nikoliv prostřednictvím Messengera! Co je v emailu bude vždy vyřízené, věci přes Messengera občas zapadají bez vyřízení (nikoliv úmyslně), neboť dotazů před akcí je vždy opravdu spousta! Děkujeme za pochopení.

AKTUALIZACE - SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH

Žlutou barvou jsou označeni ti, kterým ubyla udělena divoká karta. Červenou barvou ti, kteří se letos budou účastnit nominací ve své (současné) věkové kategorii, ale v roce 2022 spadají dle ročníku narození do starší kategorie.

Fotogalerie:
© 2024 Canicross.cz by WebLogico s.r.o.